VENUS

Morgonstjärnan och Aftonstjärnan  - Venus den vackra!
Venus är inte endast en relationsplanet utan är också förhållandet till det yttre. Venus är relationer, utseende, ägodelar, tillgångar, finanser och bekvämligheter – vad du ser dig vara värd att ha i ditt liv!
Solen är självförtroendet (kompetent och kapabel). Venus är självvärde.

Venus i horoskopet visar hur du söker tillfredsställelse genom sociala kontakter; hur du ger och tar emot kärlek, vad du önskar och attraheras av.

Venus är bärare av vitalitet och återhämtningskraft - venus boostar dig utifrån och in! 

HÄR FINNER DU DE ANDRA PLANETERNA