NIONDE HUSET

 

Vi skapar inte överflöd. Överflöd är alltid närvarande
 
~ Nionde huset

 
 

Trossystem, gurus, högre mening, andlighet, lärare, universitet och visdom. Etik, moral, dogmer, längre resor och främmande kulturer. Tacksamhet, barmhärtighet, förståelse och framtidshopp. 

Från åttonde husets”the trubbel waters” (lidande och prövningar) hamnar vi, förr eller senare, i det nionde huset. I det hus där visdom, läkning och klokskap finns. Nionde huset ger perspektiv, är samlad förståelse för svårigheter som påträffats i föregående hus(åttonde huset).

I nionde huset hittas lärare eller mästare som inspirerar och guidar. Är huset för generositet och tacksamhet, förlåtelse och förlåtelse för dig själv och för andra. 

Jupiter eller Venus placerade i nionde huset förstärker upplevelsen att det som sker är för det högsta bästa, släpper lätt taget och går vidare.
Medan S
aturnus placerad i nionde huset kan ta längre tid på sig för att förstå meningen med lidande, ta längre tid på sig att släppa taget, förlåta sig själv och andra.

 
Gå till ⇒ 10:e huset eller tillbaka till ASTROLOGISKA HUSEN