PLUTO PLACERAD I HUS

 

Nedan följer en beskrivning av Pluto i husplacering. Pluto tillbringar ca 12–32 år i varje tecken därför gäller tolkningen av pluto i tecken för en hel generation. För individuell tolkning tittar vi på plutos husposition.

PLUTOS PERIODER I TECKEN

Tvillingarna (1882-1914)
Kräftan (1914-3199)
Lejonet (1937- 1958)
Jungfrun (1956-1972)
Vågen (1971-1984)
Skorpionen (1983-1995)
Skytten (1995-2008)
Stenbocken (2008-2024)
Vattumannen (2024-2044)
Fiskarna (2044- 2068)

Pluto i 1: a huset är stor transformation. Starka händelser och rädslor förknippade med de första levnadsåren. Pluto i första huset är integritet, kan ta lång tid på sig för att lita på andra.
Är lyhörd för yttre strömningar, fångar lätt upp när någon eller något inte är äkta. Individer som vanligtvis inte har haft något annat val än att göra en djupdykning ner i själens mörkaste vrår.

 

Pluto i 2: a huset indikerar att materiella egendomar kan vara en av de större utmaningarna i livet, att det kan ha funnits starkare upplevelse och omvälvningar runt tillhörigheter tidigt i livet. Ett annat scenario för Pluto placerad i andra huset är besvärligheter kring mat och matvanor. Oavsett var Pluto är placerad i ett horoskop kommer planeten alltid med problematik, självtvivel och maktkamper.

 

Pluto i 3:e huset är en kraftfull kommunikatör, ett språkrör i olika sammanhang. Trots det kan placeringen komma med en starkare upplevelse av kommunikationsproblem.  Kan hitta tillfredställelse i psykologi och i det metafysiska fältet.

 

Pluto i 4:e huset är en indikation på att uppväxtmiljön har varit utmanande. Händelser i familjen som ledde till större omvälvningar, kanske en flytt eller en tidig separation från en vårdnadshavare. Det elementära med pluto, oavsett placeringen, är att hitta den underliggande problematiken för att inte fortsätta att återskapa känslomässiga kriser senare i livet.

 

Pluto i 5:e huset kan ge problematik kring barn. Kanske har det funnits svårigheter att skaffa egna barn eller en starkare upplevelse av att barnen hindrat från att utforska egna behov. Pluto i femte huset kan även medföra ett involverande i kärleksaffärer som kan ge problematiska följder.
Oavsett var Pluto är placerad i horoskopet kommer planeten med rädslor och oro, visar vad och var transformation och läkning behövs.

 

Pluto i 6:e huset indikerar att hälsan kan vara en större utmaning. Kroniska sjukdomar eller andra hälsorelaterade problem som påverkar vardagen. Pluto placerad i hälsanshus kan även komma med hypokondri eller fobier runt renlighet eller hälsan. Också talang för att arbeta med hälsa, forskning eller inom sjukvården.

 

Pluto 7:e huset är en indikation på att äktenskap eller affärspartnerskap kommer med utmaning. Där rädslor för svek eller bedrägeri kan vara ett större tema, men som senare och med erfarenhet ger stor förståelse för relationsdynamik.

 

Pluto i 8:e huset kan inkludera maktfrågor relaterade till pengar. Samtidigt som det kan finnas en större fascination för det tabubelagda, men också för hypnos, helande terapier och ockult vetenskap vilket i sin tur kan medföra förmåga att hjälpa andra att hantera kriser och djupare trauman.

 

Pluto i 9:e huset utmanas av studier, andlighet eller resor. Möjligt är en starkare motreaktion mot dogmer eller idéer, eller tvärtom en besatthet av en specifik tro, eller annan övertygelse. Stort driv för att söka meningen med livet.

 

Pluto i 10:e huset är ger laserfokus på karriären, men också rädslor förknippade med framgångar och/eller utmaningar i förhållande till auktoriteter. En kraftfull placering för pluto!

 

Pluto i 11:e huset antyder att vänskap och gruppsammankomster är utmanande, men också att vänner har djup påverkan. Rädslor för att förlora vänner, eller rädsla för att själv förpassas från gruppdelaktighet, rädslor för att hamna utanför gemenskapen. Pluto i elfte huset innebär inflytande - positivt eller negativt, utgången beror på hur innehavaren av placeringen väljer att agera.

 

Pluto i 12:e huset kan indikera utmaning att övervinna överväldigande ansvar. Sannolikt är att händelser i barndomen, dödsfall, separering, eller sjukhusvistelse resulterat i tidiga sår. Plutos placering i ”drömmarnas hus” kan också indikera intensiva och starka drömmar. När insikter kring egna beteendemönstret förståtts och processats finns här en sällsynt lyhördhet för egna och andras sårbarhet. En kraftfull healer som på djupet förstår sig själv och andra.