PLUTO PLACERAD I HUS

 

Nedan följer en beskrivning av Pluto i husplacering. Pluto tillbringar ca 12–32 år i varje tecken därför gäller tolkningen av pluto i tecken för en hel generation. För individuell tolkning tittar vi på plutos husposition.

PLUTOS PERIODER I TECKEN

Tvillingarna (1882-1914)
Kräftan (1914 - 1936)
Lejonet (1937- 1958)
Jungfrun (1956-1972)
Vågen (1971-1984)
Skorpionen (1983-1995)
Skytten (1995-2008)
Stenbocken (2008-2024)
Vattumannen (2024-2044)
Fiskarna (2044- 2068)

Pluto i 1: a huset är stor transformation genom livet. Starka händelser förknippat med tidiga levnadsår. Pluto i första huset är integritet, tar lång tid på sig för att lita på andra.
Är lyhörd för yttre strömningar, fångar lätt upp när någon eller något inte är äkta. Individer som vanligtvis inte har haft något annat val än  djupdykning ner i själens mörkaste vrår.

 
 
 

Pluto i 2: a huset indikerar att materiella egendomar kan vara en av större utmaningarna i livet, att det kan funnits starkare upplevelse och omvälvningar runt tillhörigheter tidigt i livet. Ett annat scenario för Pluto placerad i andra huset är besvärligheter kring mat och matvanor. Oavsett var Pluto är placerad i ett horoskop kommer planeten alltid med problematik, självtvivel och maktkamper.

 

Pluto i 3:e huset är en kraftfull kommunikatör, ett språkrör i olika sammanhang. Trots det kan placeringen vara starkare upplevelse av kommunikationssvårigheter.  En person som finner tillfredställelse i psykologi, inom det metafysiska fältet.

 

Pluto i 4:e huset är indikation på en utmanande uppväxtmiljö. Händelser i familjen vilka ledde till större omvälvningar, kanske en flytt eller en tidig separation från en vårdnadshavare. Det elementära med pluto, oavsett placeringen, är att hitta underliggande problematik för att inte fortsätta att återskapa känslomässiga kriser i livet.

 

Pluto i 5:e huset kan ge problematik kring barn. Kanske har det funnits svårigheter att skaffa egna barn eller en starkare upplevelse av att barnen hindrat från att utforska egna behov. Pluto i femte huset kan även medföra ett involverande i kärleksaffärer med problematiska följder. Oavsett var Pluto är placerad i horoskopet kommer planeten med rädslor och oro, visar var transformation och läkning efterfrågas.

 

Pluto i 6:e huset indikerar att hälsan kan vara större utmaning. Kroniska sjukdomar eller andra hälsorelaterade problem som påverkar vardagen. Pluto placerad i hälsans hus kan ge hypokondri eller fobier runt renlighet eller hälsan. Likaså talang för att arbeta med hälsa, forskning eller inom sjukvården.

 

Pluto 7:e huset är en indikation på att äktenskap eller affärspartnerskap kommer med utmaning. Där rädslor för svek eller bedrägeri kan vara stort tema, men som senare, och med livserfarenhet, ger hög förståelse för relationsdynamik.

 

Pluto i 8:e huset kan inkludera maktfrågor relaterade till pengar. Samtidigt som det kan finnas en större fascination för det tabubelagda, men också för hypnos, helande terapier och ockult vetenskap, vilket i sin tur ger förmåga att hjälpa andra att hantera kriser eller djupare sår och trauman.

 

Pluto i 9:e huset utmanas av studier, andlighet eller resor. Möjligt är stark motreaktion mot dogmer, eller tvärtom  starka övertygelser. Stort driv att söka meningen med livet.

 

Pluto i 10:e huset är laserfokus på karriären, men också rädslor förknippade med framgång och/eller utmaningar i förhållande till auktoriteter. En kraftfull placering för pluto!

 

Pluto i 11:e huset antyder utmanande vänskap och gruppsammankomster, men också att vänner har djup påverkan. Rädslor för att förlora vänner, eller rädsla för att själv förpassas från gruppdelaktighet, rädslor för att hamna utanför gemenskapen. Pluto i elfte huset innebär inflytande - positivt eller negativt, utgången beror på hur innehavarens egna val i livet.

 

Pluto i 12:e huset kan indikera utmaning att övervinna överväldigande ansvar. Sannolikt är att händelser i barndomen, dödsfall, separering, eller sjukhusvistelse resulterat i tidiga sår. Plutos placering i ”drömmarnas hus” kan indikera intensiva och starka drömmar. När insikter kring egna beteendemönstret förståtts och processats finns sällsynt lyhördhet för egna och andras sårbarhet. En kraftfull healer som på djupet förstår sig själv och andra.