Sommarsolstånd, initieringspunkter och fullmånen i Stenbocken den 22:a juni 2024...

Igår rörde sig solen vidare från tvillingarnas tecken in i kräftans tecken, vilket är tidpunkten för årets sommarsolstånd. Och imorgon möter vi den första, av två, stenbocksfullmånar i rad, där den andra stenbocksfullmånen lyser som starkast den 21:a juli.
Vi befinner oss följaktligen, precis nu, i ett förstärkt kraftfält där solen står som högst, samtidigt som månen lyser som starkast…..

Blogginlägget handlar om Sommarsolstånd och den första Stenbocksfullmånen som infaller den 22:a juni……..och allra längst ner finns en lathund för alla ascendenter, vilket av ditt personliga livsområde som lyses upp som mest vid fullmånen……Rekommenderar dock att läsa hela texten för helhetsbild…...


Sommarsolstånd…..

Sommarsolstånd är astrologiskt en kulminationspunkt för Yang energi (utåtriktad energi), och där vintersolstånd är den lägsta solpunkten som domineras av Yin energi (inåtgående energi).
Och trots att sommarsolståndet infaller när solen står som högst, rör sig in i kräftans tecken, är det tidpunkten när Yang energin långsam vänds tillbaka mot Yin energi.
Med andra ord befinner vi oss i tiden när solen åter begynner sin resa nedför, mot sin lägsta punkt i stenbockens tecken.

Årets midsommarafton idag (som i år är dagen efter solståndet) är dagen när solen sakteliga börjar röra sig neråt igen, dagen när solen åter förbereder sig för Yin-fasan som når lägsta punkt i stenbockens tecken i december 2024.

Därtill är sommarsolstånd ljusets höjdpunkt i vilken den starkaste livskraft återfinns, men som följaktligen och samtidigt synkroniserar med tiden där mörkrets återvändande initieras - solens oupphörlig kretsrörelse där sommarsolståndet initierar mörker och vintersolståndet initierar ljus.


Kraftfull markör och kräftans vändpunkt…...

Solens rörelse uppåt, mot sommarsolståndet, kan ses som strävan att komma närmare polstjärnan (den andra ”solen” på himmeln:). En ändlös rörelse där solen rör sig mot polstjärnas ihållande ljus år efter år, cykel efter cykel. En bestämd rörelse där vår fantastiska sol-stjärna sträcker sig så långt den bara kan för att sedan återigen falla tillbaka nedåt.

Vi kan se kräftans vändpunkt, sommarsolståndet, som att oändlighetens ljuset tas med tillbaka ner till jordelivet för att materialiseras och förkroppsligas.
Även om det, för vissa, och i det vardagliga livet, inte förefaller sig att solståndet betyder mer än att sommaren(midsommar), semestern och värmen är här,....finns ändå, i det inre, i det icke så greppbara ett stort astrologisk, mytologiskt och alkemisk värde där dagjämnings- och solståndspunkterna setts som heliga och värdefulla markörer i årtusenden. Markörer som förenar människolivet med naturens cykliska rytmer, länken som sammanbinder alla levande varelser i den oändliga livscirkeln.

Astrologiskt finns åtskilliga berättelser om solens resa och hur vår stjärna formar jordelivet och världen. Berättelser, som i millennier, erhållit vägledning och förståelse för den transformationskraft som återfinns vid vändpunkterna. Berättelser som återspeglar djup tacksamhet och vördnad inför naturens kraft, vilken i sin tur återspeglar kraftfull symbolik för solens cykel av födelse, liv och förnyelse.

De fyra kardinala riktningarna som initieringspunkter……..

Sommarsolståndet relaterar, som nämnts, till det kardinala stjärntecknet kräftan. Det finns fyra kardinala stjärntecknen: Väduren (Vårdagjämning), Kräftan (Sommarsolstånd), Vågen (Höstdagjämning) och Stenbocken (Vintersolstånd).

Kardinaltecken är starten på varje säsong, är passager och initieringspunkter, där det nya presenteras i skiftet vid dagjämningar/solstånd. Alla kardinala tecken förknippas således med egenskaper av handlingskraft och initiativ.
Sägas kan också: om du har planeter i kardinala tecken, i ditt horoskop, förbinds även dessa med det initiativrika, dynamiska och kraftfulla i din personlighet.Stenbock solstand 1pngOch lite mer om Kräftans tecken…….

Historiskt symboliseras kräftans tecken som krabban, som i sin tur, kännetecknas som känslosam, men som ändå, och stundom, kan upplevas som lynnig, dra sig undan in i egna skalet.
Med det sagt, finns det väldigt mycket mer som förknippas med kräftans kardinala vatten tecken. Och det speciellt eftersom kräftan initierar solståndet (och ja, det är lite märkligt att kräftan historiskt symboliseras som en krabba, bytt skepnad, möjligt är att det finns en förklaring som jag ännu inte stött på, eller som jag i skrivandets stund glömt av:)


Kräft-krabban bär moderlig energi (kräftans styrande planet är feminina och hemkära månen). Därav är kräftan som mest tillfredsställd i hemmets lugna vrå, med familj och de närmsta. Kräftans tecken är det omtänksamma, kräftan är den medkännande beskyddaren som håller vakande öga på nära och kära …..

Därtill äventyrar kräftan ogärna trevnad som inkluderar delar av sig själv, andra människor och materiella ting. Således förknippas Kräftans tecken även med egenskaper av bevarande, vilket är positivt när valet för att behålla faller på det som skapar tillväxt, men som, å andra sidan, kan leda till stagnation i form av fasthållandet och skyddande av det förgångna som visat utgångsdatum för länge sedan.

Kräftans tecken (sommarsolståndspunkt) såsom Stenbockens tecken (vintersolståndspunkt) förknippas båda med bevarande (man kan säga att kräftan och stenbocken är varsin sida av samma mynt, men mer om stenbockens tecken lite längre ner i texten).

Med det sagt, och som tidigare nämnts, definierar solens årliga cirkulation, mellan sommarsolståndet i kräftan och vintersolståndet i stenbocken vändpunkter som varje år är nya möjligheter att släppa det som inte längre bär tillväxt, att släppa om det som inte längre är dig till nytta.
Solstånden är följaktligen initieringspunkter som hjälper oss att bli av med det som inte längre bidrar till fortsatta tillväxt i vår andliga livsutveckling.

Således är solens årliga resa, årliga cirkulation, genom sommarsolståndet i kräftan och vintersolståndet i stenbocken tidpunkter som bär stor transformationskraft för förändring. Vändpunkter som bär kraftfull markering om att lägga ny kurs, att göra ny vägval.

Det samtidigt som solstånden också befäster visioner och önskningar, vilka sedan solens karmiska resa genom zodiaken(genom de andra stjärntecknen) sakteliga förfinar och förädlar. Och där utvärdering och nya val sker vid höstdagjämning och vintersolstånd.

Mer om Vintersolståndet läser du HÄR & mer om Solens karmiska resa läser du HÄR….


Vintersolstand kopiapng

Fullmåne 1° Stenbocken den 22:a juni…..

Om vi följer temat beskrivet ovan ger stenbocksfullmånen ytterligare möjlighet för att integrera och balansera axeln kräftan- och stenbockens tecken……….
Och som tidigare nämnts är Vattentecknet kräftan det moderliga, vårdande och lugnande, och där Jordtecknet stenbocken bär egenskaper som självdisciplin, auktoritet och struktur.

Det som förenar dessa tecken är, inte endast, deras kraftfulla betydelse vid solstånden, förenar gör också bevarande av det förgångna. Både kräftan och stenbocken är bärare av traditioner, är arketyper för upprätthållandet av långsiktigt skydd, trygg- och säkerhet.

Med det sagt, är det hjälpsamt, för att astrologiskt förstå arketypen av ett visst tecken, att också förstå det motsatta tecknets egenskaper, att ha förståelse för vad som skiljer och vad som förenar motsatta tecken: kräftan-stenbocken, tvillingarna-skytten, väduren-vågen, skorpionen-oxen etc……

I texten ovan(om sommarsolståndet) får kräftans tecken sin presentation, för att ge mer förståelse till stenbockens tecken följer nu, i texten nedan, lite mer om det mystifika saturnus styrda tecknet.

Stenbockens tecken………..
HAVS GETpng

Mytologiskt avbildas stenbocken inte endast som en get, utan som en havs-get.
Och möjlig är att de finns många mytomspunna gestaltningar av havs-geten, men där en av förklaringarna vilar hos solståndsaxeln(kräftan-stenbocken) där solen når djupaste djup(vintersolståndet) och högsta höjd(sommarsolståndet).
Följaktligen har bergsgeten(stenbocken) kapacitet att klättra från djupaste dal till högsta höjd (och där också krabban(kräftan) ger sig ut på djupaste vatten, men som tillika har kapacitet att klättra på torra land).
Med det nämnt, finns det, djupt inbäddat, mytologiskt och astrologiskt, stor visdom i stenbocken och kräftans tecken där båda förknippas med urdjur. Kräftan eller krabban(båda urdjur) och där stenbocken eller havs-geten även kan ses som sköldpadda, krokodil eller havsmonster:) Urdjur som överlevt i hundratiotusentals år utan att behöva synbar evolution(förändring).

Tilläggas till det ovan kan stenbockens fenomenala egenskap att nå toppen trots minimala klippavsatser att klättra på. Med andra ord ger stenbocken inte upp i första taget, är zodiakens tålmodigaste tecken, urtypen som står emot besvärligaste stormar i sin målmedvetna strävan för det hållbara och välgrundade. Stenbocken är ett jordtecken som kultiverar långsamt, och till det åvilar realism, tålamod och beslutsamhet. Är tecknet som kännetecknas av hårt arbetande, handlingskraftig och pålitlig.

Stenbocken är ett av de fyra kardinala tecken(se ovan) som besitter det initiativrika och dynamisk kraftfulla.

Stenbocken är jordtecknet som skapar grogrunden för fröet, är bryggan, förankringen ner i mörkret, ner i jorden. Stenbocken förknippas med allt det som stabiliseras vid vintersolståndet så att resten av solens årliga resa mot kräftan vändkrets(sommarsolståndet), mot toppen, blir trygg och stabil.

Stenbockens gåva är målmedvetenhet och styrka för att påbörja resan uppåt, är kraften för att påbörja den mödosamma återvandring mot toppen(mot ljuset, sommarsolståndet, som visar frukten efter hårt arbete).


As below, so above………..

Förutom det som redan nämnts ger kräftan-stenbocken axeln även symboliken av ett träd, en anekdot som återspeglar grundprincipen ”as below, so above”, där realiteten bakom kräftan-stenbocken axeln är att den näring som ges vid rötterna också har inflytande över grenarnas expansion….

Med det sagt är, kräftan-stenbocken axeln, en opposition mellan det mjuka och känslosamma, trygga och ovillkorade (kräftan styrs av varma och omtänksamma månen). Motsatt stenbocken som härdar genom rädsla, som är tecknet för fokuserade mål, är tecknet som vill ha påtagliga resultat(stenbocken styrd av kyliga och hårt arbetande saturnus).
Med det sagt, behövs både stenbockens och kräftans energi, månen kan inte vara utan saturnus, och vice versa! 
Med andra ord, har båda tecknen ett viktigt syfte där kräftan och stenbocken arbetar i symbios.

Den emotionella trygghet som finns hos kräftan återspeglar havs-getens(stenbockens)kapacitet för att tryggt klättra högre och högre, och vice versa.....
Jordtecknet stenbockens fullbordade utmaningar synkroniserar i sin tur en inre trygghet hos vattentecknet kräftan - alltså två kraftfulla tecken som förbinds med vårt inre och yttre, som förbinds med tillväxt och mognad.


Den 22:a juni gästas vi följaktligen av en solståndsfullmåne som söker balans mellan emotionell trygghet och yttre praktikaliteter och krav.
Fullmånen förstärker solståndets energier som kanske frågar vad du är redo att släppa taget om, men belyser på samma gång det som önskas växa och förädlas kommande månader.

Stenbockenbocksfullmånen kastar sitt ljus på mogna alternativ och beslut, på val som kanske inte är de enklast att ta, men som ändå åskådliggörs som de klokaste. Stenbockenbocksfullmånen kan komma att klarlägga beslut som lyfter rädslor, också visshet om allt tålamod och uthållighet som ligger framför när besluten väl tas( de beslut som längst där inne känns som mest meningsfulla för dig).

 En fullmåne som också kan komma med påminnelsen om att behöva ta ett steg tillbaka, att rikta fokus inåt så att förhastade beslut inte tas, vilket i sin tur inte betyder att släppa allt i tron att utmaningarna  försvinner av sig självt….stenbocken är bra mycket förnuftigare än så:)
Stenbocksfullmånen åkallar dig att lagra förståelse, observera och samla kraft för att förvissa om att valen som görs blir utifrån tidigare erfarenhet(mognad och visdom), vilket gör att nästa stenbocksfullmåne, i slutet på juli, kanske är tillfället när det blir verklighet av dina intentioner!


Till stenbocksfullmånen kan tilläggas att fullmånen inte befinner sig i sin vanliga bana(månen är out of bound). Och kan således bete sig lite som hon vill eftersom kungen(solen) inte riktigt har full sikt över henne i stunden:)

Månen ”out of bound” är jokern(överraskningar) som kan överlappa den långsamma stenbocksenergin. Alltså en fullmåne som kommer med ännu fler lager, som tillför fler kvalitéer, vilka kan vara bra att också känna till.
Kvalitéer som kan handla om önskan om mer frihet och förändring, längtan om att bryta regler (hämningar som lossar). En måne som kan presentera tydliga signaler vilka visar vad som inte längre är du. En fullmåne med kreativ genombrottsenergi som vill lossa dig från det som ger upplevelsen av att sitta fast.
Med andra ord, en stenbocksfullmåne som kan komma med revolution och förändring kopplat till området, axeln kräftan-stenbocken, i ditt personliga horoskop.

Intill allt det, när världen utanför upplevs som mest kaotisk, påminna dig om den vila och regelbundenhet som återfinns i naturen, påminn dig om vilan och regelbundenheten som ges när du vänder blicken mot månen, solen och stjärnorna!(Och missa inte lathunden nedan för din ascendent, om du är nyfiken på det)MFpngI vilket hus sker Stenbocksfullmånen för dig………
Sten mane 2png

Vilket hus/livsområde styrs av stenbockens tecken i ditt horoskop? Nedan en lathund över det hus/livsområde som fullmånen lyser upp, det livsområde som fullmånen kommer med mer klarhet för dig personligen.
För dig som inte vet din ascendent, men som vill ta reda på den, går du till STÄLL DITT HOROSKOP, där hittar du en kalkylator på astro.com. Och glöm inte att ställ in kalkylator på ("Whole sign house" – hussystemet som är detsamma som jag använder).
Har du inte din exakta födelsetid, men vill ha den kontaktar du det BB som du är född så hjälper de dig att ta fram din födelsetid.


• För alla med Ascendent Väduren fullbordar fullmånen saker och ting kopplat till hus: 10….. läs mer om hus 10 HÄR..

• För alla med Ascendent Oxen fullbordar fullmånen saker och ting kopplat till hus: 9….. läs mer om hus 9 HÄR..

• För alla med Ascendent Tvillingen fullbordar fullmånen saker och ting kopplat till hus: 8….. läs mer om hus 8 HÄR..

• För alla med Ascendent Kräftan fullbordar fullmånen saker och ting kopplat till hus: 7….. läs mer om hus 7 HÄR..

• För alla med Ascendent Lejonet fullbordar fullmånen saker och ting kopplat till hus: 6….. läs mer om hus 6 HÄR..

• För alla med Ascendent Jungfrun fullbordar fullmånen saker och ting kopplat till hus: 5….. läs mer om hus 5 HÄR..

• För alla med Ascendent Vågen fullbordar fullmånen saker och ting kopplat till hus: 4….. läs mer om hus 4 HÄR..

• För alla med Ascendent Skorpionen fullbordar fullmånen saker och ting kopplat till hus: 3….. läs mer om hus 3 HÄR..

• För alla med Ascendent Skytten fullbordar fullmånen saker och ting kopplat till hus: 2….. läs mer om hus 2 HÄR..

• För alla med Ascendent Stenbocken fullbordar fullmånen saker och ting kopplat till hus: 1….. läs mer om hus 1 HÄR..

• För alla med Ascendent Vattumannen fullbordar fullmånen saker och ting kopplat till hus: 12….. läs mer om hus 12 HÄR..

• För alla med Ascendent Fisken aktiverar/fullbordar fullmånen saker och ting kopplat till hus: 11….. läs mer om hus 11 HÄR..